top of page

הסדרות המקצועיות

סדרת נשימה

סדרת נשימה

תוכנית תרגול עצמי בנושא נשימה.
כל אדם נדרש להיות נוכח בגופו- משכן הנשמה והתודעה. נשימה היא מרכיב תנועה חיוני כדי להביא את הגוף והתודעה לאיזון ולפעולה משותפת. תוכנית הנשימה מציעה לימוד תאורטי בזמן תרגול. התוכנית כוללת סדרה של שיעורים בטכניקות שונות המשתלבות לטובת סנכרון הנשימה והתנועה בחייכם. התוכנית מתאימה לכולם.

290 ש"ח

bottom of page