top of page
keren ephraim קרן אפרים

קרן אפרים - מורה וחוקרת תנועה והשפעתה על

התודעה.

מגיל צעיר מאוד נמשכתי לעולם התנועה וההתעמלות, ואת

דרכי בעולם זה התחלתי בגיל חמש בהתעמלות קרקע

ומכשירים.  התחריתי בתחום זה עד גיל שבע עשרה -

אז פרשתי.

לאחר הפרישה נחשפתי - כמתעמלת ולאחר מכן כמורה -

לעולם הפיטנס והסטודיו שהקסים אותי, אך יחד עם זאת

הביא אותי לאמץ דפוסי תנועה שהעמיסו על גופי וגרמו לי

כאבים.
במהלך שנותיי כמורה לתנועה תמיד חיפשתי את הדרך

שבאמצעותה אוכל למקסם את יכולותיי הפיזיות בצורה

בטוחה, ובו זמנית לשקם את גופי פיזית וגם נפשית.

באחד מהכנסים בהם השתתפתי, פגשתי לראשונה את בועז

ואת טכניקת הפלייסטיק.

מייד לאחר השיעור הראשון הגיבו הרקמות בגופי לפעילות

הרגילה שלי באופן שונה משהגיבו לכל פעילות אחרת אותה

עשיתי לפני כן.

יצאתי עם דמעות בעיניי, כי השיעור עורר בתוכי רגש חבוי

שחיפש דרך החוצה.

באותו רגע הבנתי שמצאתי נתיב חדש למחקר בו אני עוסקת

שנים, והוא החיבור בין התנועה החיצונית שלנו לבין התנועה

הפנימית.

במילים פשוטות: החיבור בין התעמלות הגוף להתעמלות

הנפש.

אני מעבירה שיעור כל יום ראשון  בשעה 9:30

וכל יום שלישי בשעה 9:15 בקאנטרי בבית יצחק

ואתם מוזמנים להתחבר.

https://www.facebook.com/keren.ephraim

bottom of page